Yrityksen perustiedot

Perusasetukset > Yrityksen perustiedot


Seuraavassa ohjeessa käydään läpi mitä Yrityksen perustietoihin on mahdollista merkitä sekä miten niitä pystyy käsittelemään.

Yrityksen logon vaihdosta, mikä tehdään perustiedoissa, on käyttöohjevideo osoitteessa: Logon vaihto Yrityksen perustiedoissa - Tuntinetti


Perustietojen sisältö

Yrityksen perustiedoissa voi tarkastaa ja muokata yrityksen tietoja. Sen lisäksi on mahdollista muokata monenlaisia yleisasetuksia käytänteistä koskien muun muassa yrityksen tiedonkulkua, työvuorojen kirjausta ja kellokorttilaitetta, laskutusta, raportointia sekä lomia.

Muista että perusasetukset ovat asetusten ylimmällä hierarkiatasolla. Toisin sanoen täällä tehdyt valinnat pätevät kaikkialla, ellei paikallisesti ole määrätty toisin.

Yhteystiedot

Yhteystietoihin kuuluvat pakolliset tiedot
 • Yrityksen/yhteisön nimi

 • Yrityksen/yhteisön tunnus

Yhteystietoihin kuuluvat vapaavalintaiset tiedot
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen logo

  Yrityksen logo tulee näkyviin Tuntinetin vasempaan yläreunaan kaikille yrityksen nimissä kirjautuville. Kuvan koko on maksimissaan 400x40 px ja 250 kB.
 • Sähköpostiosoite

  Uuden sähköpostiosoitteen voi päivittää kohtaan "Uusi sähköpostiosoite", mikä tulee voimaan kun se on vahvistettu vahvistusviestin avulla.

Automaattisesti lähetettävät viestit

Seuraavassa esitellään ne viestit jotka automaattisesti lähetetään palkkakauden aikana. Esimiesten viestit lähtevät klo 12 kun taas työntekijöiden viestit lähtevät klo 9 ja 15.

Esimiehelle lähetettävät viestit
 • Esimiehelle lähetetään palkkakauden viimeistä päivää seuraavana päivänä varoitus, jos työntekijä on unohtanut merkitä tai hyväksyä tuntinsa ("Työntekijä on mahdollisesti unohtanut kirjata työtunteja tai hyväksyä kauden."). Tämä muistutus voidaan ottaa pois käytöstä asetuksella "Tieto unohdetuista työaikakirjauksista esimiehille (vai yksikön sähköpostiin):"

 • Esimiehelle lähetetään palkkakauden päätyttyä seuraavana arkipäivänä muistutus, että palkkakausi on päättynyt ja tunnit tulee lukita ("Muistathan hyväksyä mahdollisesti hyväksymättömät raportit:").

Työntekijälle lähetettävät viestit
 • Työntekijälle lähetetään kerran viikossa viimeisenä arkipäivänä muistutus tuntien kirjaamisesta ("Työviikko on päättymässä - muistathan kirjata mahdollisesti puuttuvat tunnit.").
 • Työntekijälle lähetetään palkkakauden viimeisenä päivänä muistutus tuntien kirjaamisesta ("Palkkakausi on päättymässä - muistathan kirjata mahdollisesti puuttuvat tunnit.") tai jos työntekijä hyväksyy omat tuntinsa ja työntekijän tunteja on hyväksymättä niin lähetetään muistutus tuntien hyväksymisestä ("Palkkakausi on päättymässä - muistathan hyväksyä mahdollisesti hyväksymättömät tunnit.").

Muut lisäasetukset

Lisäasetuksissa on lueteltu paljon erilaisia yrityksen toimintoja, joita pääsee muuttamaan. Tässä on lista lisäasetuksista Yrityksen perustiedot-välilehdellä:

Jos asetuksen kohdassa on mahdollista tehdä useampia valintoja, valintaruuduilla voi valita useita vaihtoehtoja. Radionappulalla kumoaa kaikki paitsi yhden.


Tasoittumisjaksosyklien alkamispäivät

   • Sivulla voi muokata vuorotyön tasoittumisjaksosyklejä. Niistä on syötettävä kullekin syklille oma voimaanastumisaika sekä alkamisaika. Jakson pituus on myös syytä ilmoittaa, mikäli TES ei ilmoita sitä.
   • Työaikajakson oletuspituus asetetaan työehtosopimukselle. Tyypillisesti sen pituus on työehtosopimuksen tasolla 1, 2 tai 3 viikkoa. Silloin kun tarvitaan tästä poikkeavia tasoittumisjaksoja, jakson pituudet asetetaan yritystasolla yrityksen perustietoihin, yksikkötasolla yksikön asetuksiin ja työntekijätasolla työntekijän sopimusasetuksiin. Asetus periytyy yksikön asetuksista yksikön työntekijöille joko sen perusteella, että työntekijä on sijoitettu ko. yksikön alaisuuteen, tai siten, että työntekijän työsopimuksen lisäasetuksissa hänelle on valittu kyseinen yksikkö tasoittumisjaksoasetuksiin.
Huom. Palkkakaudet ja tasoittumisjaksot ovat eri asetuksia. Palkkakaudet vaikuttavat raportointiaikaväleihin, mutta tasoittumisjaksot vaikuttavat työehtosopimusten ja ylitöiden tulkintaan.


Valintalistat työntekijän sukunimen mukaan

  • Kertoo järjestetäänkö työntekijät listauksissa sukunimittäin.


Lomasuunnitelmista lähetetään ilmoitus esimiehille

  • Kertoo lähteekö uusista lomasuunnitelmista tai lomasuunnitelmien muokkauksista ilmoitus esimiehille.


Työntekijä näkee oman palkkalaskelmansa


Asiakashyväksynnät välitetään esimiehille


Tieto unohdetuista työaikakirjauksista esimiehille (vai yksikön sähköpostiin)

  • Kertoo lähetetäänkö tieto unohdetuista työaikakirjauksista esimiehille. Jos ei lähetetä, se menee yksikön sähköpostiin.


Hyväksytetäänkö tunnit työntekijöillä

  • Kertoo hyväksytetäänkö tunnit työntekijöillä.


Työntekijän hyväksynnästä raportti asiakkaalle

  • Jos kyllä, työntekijän hyväksynnästä raportti voi mennä asiakkaan edustajan hyväksyttäväksi ja sitä kautta työntekijän Tuntinetissä määrätylle esimiehelle. Muutoin raportin on käytävä työntekijän esimiehen kautta asiakkaalle.
  • Kun kohta on aktiivisena, Työaikaraportit-välilehdelle aukeaa uusi välilehti Tuntilomakkeet. Tuntilomakkeet-välilehdellä voi tehdä hyväksyttäviä tuntiraportteja, jotka lähetetään suoraan palkanlaskentaan osapuolien hyväksymisen jälkeen.


Raportit voi hyväksyä myös viikoittain

  • Kertoo voidaanko kerralla hyväksyä viikon raportit palkkakauden tai raportointijakson sijasta.


Laskeeko työtunnit automaattisesti yhteen

  • Jos kyllä, työntekijä voi raportoida työaikansa osina (esim. 2h+3h, tai 8-10 13-16) ja antaa Tuntinetin laskea ne yhteen. Ei-vaihtoehdossa työntekijänkin on ne laskettava, mikä tuo lisää varmuutta, joskin myös lisätyötä.


Palkattomat poissaolot vähennetään kk-palkasta

  • Kertoo vähennetäänkö palkattomat poissaolot kuukausipalkasta.


Fivaldiin aina työntekijän yksikkötunnus

  • Kertoo lähetetäänkö Fivaldiin aina työntekijän yksikkötunnus. Tämä valinta koskee vain Fivaldin käyttäjiä.


Salli rinnakkaiset työsuhteet

  • Kertoo onko rinnakkaiset työsuhteet sallittuja.


Varoita työehtosopimuksen rajoista vuorolistoilla

  • Kertoo varoitetaanko vuorolistoilla, jos ylitetään TES:n määräämiä rajoja, esim. iltalisän, yölisän tai pyhälisän raja.


Voiko työntekijä muuttaa varaamiaan työvuoroja

  • Tästä valitaan, miten ja missä olosuhteissa työntekijä voi muuttaa jo varaamiaan työvuoroja.


Työvuorot näkyvillä kaikille

  • Kertoo kuinka monta viikkoa eteenpäin työvuorot ovat kaikkien näkyvissä.


Asiakkaan nimen pituus työvuorotulosteella


Varoita työvuoroista puuttuvista taidoista

  • Kertoo varoitetaanko työvuoroa lisätessä tai käsitellessä, jos työvuorolta puuttuu työntekijä, jolle on merkitty työtehtävän vaatimat taidot.


Työntekijä voi kirjata työperäisen sairauden

  • Kertoo onko työntekijän mahdollista kirjata sairasloman syyksi "työperäinen sairaus".


Rajoitetut lomatyypit myös lomien suunnittelussa

  • Kertoo koskevatko lomatyyppien rajoitukset myös lomasuunnittelua vai vain tuntikirjausta.


Työntekijän voimassaolon peruste

  • Tästä valitaan peruste, millä työntekijä luetaan Tuntinetissä voimassaolevaksi.


Työkohteen voimassaolon peruste

  • Tästä valitaan, millä työkohde luetaan Tuntinetissä voimassaolevaksi.


Palkanlaskentaan siirrettävä tunnus

  • Tästä valitaan mikä tunnus kultakin työntekijältä välittyy palkka-aineistossa hänen yksilöimisekseen.


Muita asetuksia

  • Tässä valikossa on muita asetuksia, esimerkiksi tieto siitä, ilmoitetaanko työntekijälle muutoksista lomakalenterissa. 

   Huomaa, että "Yksikköoikeudet rajaavat myös asiakkaiden näkyvyyttä" merkitsee, etteivät esimiehet näe asiakkaita, jotka eivät liity yksiköihin, joihin esimiesten valtuudet ulottuvat. 
     • Aktivoi yritykselle 'resurssit' -käsite.
     • Ehdota asiakasta valittavaksi työkohteelle nimen perusteella.
     • Esimies voi tarvittaessa luoda käyttäjälle uuden salasanan ja tulostaa sen
     • Esimiesten puuttuessa viestit pääkäyttäjien sijasta organisaation yhteyssähköpostiin.
     • Ilmoita hallinnolle työntekijän tekemistä yhteystietomuutoksista.
     • Ilmoita hallinnolle uusista työkohteista.
     • Ilmoita hallinnolle uusista työntekijöistä tai tietojen muutoksista.
     • Kellokortin numeronäppäimistö tulkitaan aakkosina.
     • Kellokorttileimaus on aina vähintään 5min.
     • Kululajien muokkaus vain wizardin kautta.

     • Käsittele työntekijän muistiota listamuotoisena.

     • Muistuta vain kerran kutakin kautta kohden.

     • Näytä aina työkohde- ja asiakasnumerot.

     • Näytä asiakaskohtaiset työnohjaustiedot työntekijöille tuntikirjauksessa sekä työvuorojen vahvistusviesteissä.
     • Näytä eritellyllä kirjausnäkymällä esimiehelle kaikki työpäivätyypit.

     • Näytä taidon/taitoryhmän tiedoissa HTML-nimi.

     • Piilota 'Omat lomasuunnitelmat' -välilehti työntekijöiltä (ei koske esimiehiä tai pääkäyttäjiä).
     • Piilota työkohdeasetuksista henkilöasiakkaan luontitoimisto.

     • Salli esimiehen lukita työntekijöiden lomia.

     • Salli kirjautuminen Mobiilikellokorttisovelluksesta
     • Salli työntekijöiden kirjata työaikaa vain oletusasiakkailleen.
     • Tuntikirjauksen muistutuksissa autologin -linkki.

     • Työajan nauhoitustoimisto eritellyssä työaikakirjausnäkymässä.

     • Työmatkan päivärahakirjauksessa erillinen hyväksyntätoiminto.

     • Työkohdekohtainen hyväksyntäoikeus mahdollistaa myös raporttien muokkauksen.
     • Työntekijän yksilöivänä tunnisteena HETU.

     • Työntekijöiden palkanlaskennan muistio vain palkanlaskijoiden käyttöön.
     • Uudet sairauslomat perustetaan 'ilman todistusta' -tilassa.

     • Vaadi vahvat salasanat (Isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita).

     • Vain esimiehet voivat kirjata lomia ja poissaoloja.
     • Vain esimiehet voivat kirjata sairaslomia.
     • Vuorolistoilla voi muokata vain omien työntekijöiden taitoja.
     • Välitä muistutukset tekstiviestillä kun tekstiviestitoiminto on käytössä.

     • Yksikköoikeudet rajaavat myös asiakkaiden näkyvyyttä.

     • Ylityömääräys huomioi oletuksena jakson työajan säännölliseen työaikaan asti.

     • Ylityömääräys huomioi oletuksena kaikki tunnit kokonaiseen työpäivään asti.

     • Älä lähetä työntekijälle sähköpostitse ilmoitusta lomakalenterin muokkauksesta.


Työehtosopimuksen mukainen arkipyhä lasketaan

  • Kertoo lasketaanko arkipyhä TES:n mukaan, vain säännöllisesti työskenteleville, vai ei lainkaan.


Arkipyhä korvataan

  • Tästä valitaan, kuinka arkipyhät voi korvata.


Lyhennysvapaan (paitsi prosenttiperusteisen) automaattinen korvaus

  • Tästä valitaan, millä periaatteella lyhennysvapaan automaattinen korvaus toimii


Palkanlaskennan lisäasetuksia

  • Tässä valikossa on palkanlaskentaa koskevia lisäasetuksia. Niihin kannattaa perehtyä yksitellen.
     • Ay-maksuja ei sisällytetä SEPA palkkojen maksutiedostoon.
     • Ay-maksujen tulisi näkyä eriteltyinä tiliotteella.
     • Ellei työntekijän työsopimuksessa ole määritelty säännöllistä työpäivän pituutta on lyhennysvapaapäivä oletuksena työehtosopimuksen säännöllisen työpäivän mittainen.
     • Erittele kk-palkka poissaolojen osalta omille palkkalajeilleen.
     • Esitäytä kk-palkkajakajan mukainen tuntipalkka kk-palkkaiselle työntekijälle.
     • Jos uudessa työsuhteessa keskiarvoistusväli ole vielä täyttynyt, keskiarvoistetaan toteutuneen työajan mukaan.
     • Katkenneen työaikajakson säännölliseen työaikaan luetaan osittaisesta viikosta vain arkipäivät.
     • Kokoaikaisen työntekijän kk-palkka lasketaan kuin olisi työsopimuksessa 5pv/vko.
     • Kuukausipalkkaisen osapäivän palkaton sairausloma vähennetään aina kk-palkasta eikä liukumasta.
     • Käyttäjät->Kertyneet lomat-näytöllä merkityiksi pidetyt lomapäivät kirjataan palkkaan.
     • Käytä kk-palkkaiselle kalenterikuukauden todellisten työpäivien sijasta TES:n mukaista osakuukauden palkan määritelmää.
     • Lauantailomapäivät siirretään ulkoiseen palkanlaskentaan omalla palkkalajillaan.
     • Loppupalkan yhteydessä lisätään myös lyhennysvapaakorvaus palkkojen vientiraportteihin.
     • Loppupalkan yhteydessä lisätään myös vuosilomat palkkojen vientiraportteihin.
     • Loppupalkan yhteydessä liukumasaldo lisätään tai vähennetään kuukausipalkasta palkkojen vientiraportilla.
     • Maksa vuosilomapalkkaa merkittyjen lomapäivien mukaisesti.
     • Muut kuin palkalliset työssäolon veroiset arkipyhäksi merkityt poissaolot estävät arkipyhän korvaamisen.
     • Palkanlaskentaan siirretään myös tilastopalkkalajit työpäivien (ja poissaolojen) lukumäärästä.
     • Prosenttiperusteinen lomakorvaus maksetaan jokaisen palkan yhteydessä.
     • Prosenttiperusteinen lyhennysvapaakorvaus maksetaan automaattisesti jokaisen palkan yhteydessä.
     • Tehtäväkohtaiset korvaavat tuntipalkat eivät koske kk-palkkaisia.
     • Ulosottomaksuja ei sisällytetä SEPA palkkojen maksutiedostoon.
     • Ulosottomaksujen tulisi näkyä eriteltyinä tiliotteella.
     • Älä varoita raportteja selattaessa puuttuvasta palkasta.


Raporttiasetuksia

  • Tässä valikossa on raportointia ja kirjauksia koskevia lisäasetuksia, esimerkiksi että voiko asiakas hyväksyä raportin ennen työntekijän esimiestä ja tulostetaanko siitä tiedot raportille.

     • 50% sairausloma vähennetään suoraan työajasta.
     • Aktivoi muistutusviestit työkohteen yksikön perusteella työntekijän yksikön sijaan
     • Asiakas voi hyväksyä tunnit ennen esimieshyväksyntää.
     • Ei rajoiteta kannattavuusraporttien määrää (jos käytössä).
     • Erittele työmatkan päivärahamerkinnän reitti osoite- ja paikkakuntatarkkuudella.
     • Hyväksy tunnit automaattisesti siirrettäessä palkanlaskentaan.
     • Ilmoita esimiehelle (ellei suoraan asiakkaalle), kun työntekijä hyväksyy omat tuntinsa.
     • Jätä pois tyhjät päivät raporttien aikavälin alusta ja lopusta.
     • Korosta palkanlaskennan työaikaraportille arkisin puuttuvat työaikakirjaukset.
     • Käytä lisätietosarakkeelle omaa erillistä hyväksyntää.
     • Käytä myös kk-palkkaisille asetusten mukaista raportointiväliä.
     • Lähetä kaikista työntekijöiden tekemistä työaikakirjauksista ilmoitus esimiehille.
     • Lähetä muistutuksia vain raportointivälin päättyessä.
     • Mikäli ruokatauko vähennetään automaattisesti, vähennä myös kun päivällä on muita taukoja.
     • Muistuta myös esimiehiä hyväksymään alaistensa raportit.
     • Näytä aikaleimat myös asiakashyväksyntäraporteilla.
     • Näytä asiakkaille lähetetyissä raporteissa myös sairas- ja lomapäivät.
     • Näytä lomaraha- ja lomapalkka-arviot myös käyttäjille joilla ei muuten olisi oikeutta palkkatietoihin.
     • Näytä raporttien yhteenvedossa kuluvan päivän liukumasaldo eilisen sijasta.
     • Näytä työntekijän lisätunniste palkanlaskennan työaikaraportilla.
     • Saldollisia poissaopäiviä saa kirjata vain saldon rajoissa.
     • Tulosta asiakashyväksynnän tiedot raportille.
     • Tulosta laskutuksen viite myös laskutusraporteille.
     • Työvuoron vähimmäispituusasetukset vaikuttavat vain laskutukseen, eivät leimattuihin työaikoihin.
     • Vain esimiehet näkevät lyhennysvapaasaldon.
     • Vain pääkäyttäjä voi perua tuntien hyväksynnän.
     • Älä herjaa puuttuvista ylityömääräyksistä työaikaraportteja selatessa.
     • Älä kysy vahvistusta, kun esimies hyväksyy tunteja.
     • Älä lähetä esimiehille (tai yksikön sähköpostiin) ilmoitusta työntekijöiden unohtamista kirjauksista.
     • Älä lähetä työntekijöille ilmoituksia raporttimuutoksista.
     • Älä näytä liukumasaldoja raporteilla.


Palkkakauden oletusasetus

Huom. Palkkakaudet ja tasoittumisjaksot ovat eri asetuksia. Palkkakaudet vaikuttavat raportointiaikaväleihin, mutta tasoittumisjaksot vaikuttavat työehtosopimusten ja ylitöiden tulkintaan.


  • Palkkakauden oletusasetus vaikuttaa oletuksena näkyvän raportointivälin pituuteen sekä raportointiaikavälin valikossa tarjottaviin vaihtoehtoihin. Valinta vaikuttaa myös palkkakausittain täytettävän tuntisyöttölomakkeen aikavälin pituuteen.  • Palkkakausia voi lisätä ja muokata "Muokkaa palkkakausia" -linkistä.

   Huom. Vain pääkäyttäjät voivat muokata palkkakausia.

  • Palkkakausia voi myös poistaa "Muokkaa palkkakausia" -linkin kautta mutta vain jos kyseinen palkkakausi ei ole käytössä missään. Palkkakausien muokkaaminen vaikuttaa takautuvasti niissä paikoissa joissa kyseinen palkkakausi on käytössä.


Lomalaskenta-asetukset

  • Tässä valikossa on lomalaskentaa kirjausta koskevia lisäasetuksia. Niihin kannattaa perehtyä yksitellen. 

     • Epäsäännöllistä työaikaa tekeville lomat korvataan prosenttiperusteisesti jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
     • Joka palkan mukana maksettavaa prosenttikorvausta laskettaessa pyöristetään ensin korvauksen perusteena oleva palkkasumma.
     • Kuukausipalkkaa maksetaan myös lomapäiviltä jotka eivät vaikuta lomasaldoon.
     • Käsin kirjatut lomat eivät vaikuta saldoihin.
     • Lomapalkkalaskelmassa erotellaan kesä- ja talvilomat.


Laske vuosilomat automaattisesti

  • Tästä valitaan, lasketaanko kaikille yrityksessä vuosilomat automaattisesti ja mistä lomanansaintavuodesta alkaen. Huomaa, että toiminto on aktivoitava Tuntinetin lisäominaisuudet-välilehdeltä. Muista myös, että yksikkö- ja työntekijätason valinnat aiheuttavat asetukselle poikkeuksia.


Laskutusasetuksia

  • Tässä valikossa on laskutusta koskevia lisäasetuksia. Niihin kannattaa perehtyä yksitellen. 

     • Anna asettaa laskun numero manuaalisesti.
     • Käytä hinnastojenkin yhteydessä oletushintana työkohdeasetusten tuntihintaa.
     • Laskuttaessa kuin palkka, sisällytä tuntipalkan tavoin maksettavat henkilökohtaiset lisät laskennalliseen tuntipalkkaan.
     • Muunna ylityöt laskutettaessa normaalitunneiksi.
     • Näytä laskuta -nappi riippumatta onko laskutettavaa.
     • Perusta uudet työkohteet oletusarvoisesti arvonlisäverovapaana.
     • Älä näytä varoitusta projektin puuttuvista laskutusasetuksista.
     • Älä siirrä asiakkaan nimeä laskuriveille.Budjetin toteutumisen minimiraja

  • Voit asettaa tähän kenttään työkohteen tai asiakkaan budjetin toteumalle minimirajan prosentteina.
  • Hälytys raporteilla ja työvuorosuunnittelussa annetaan, kun toteuma alittaa kyseisessä kentässä asetetun prosentin suhteessa budjettiin.


Laskutuksen oikaisu (vähimmäislaskutus)

  • Tästä valitaan minimipituus laskutettavalle työajalle. Asetuksen voi tehdä yritys-, työkohde- ja asiakastasoilla.


Omakustanne oletusasetus

  • Asetuksen voi määrätä yritystasolla, yksikkötasolla tai tarpeen vaatiessa työntekijän yksittäisen työsopimuksenkin tasolla.


Työvuoroasetuksia

  • Tässä valikossa on työvuoroja koskevia lisäasetuksia. Niihin kannattaa perehtyä yksitellen. Voit esimerkiksi määrätä esimiehelle ilmoitettavaksi sähköpostilla, jos vain tilauksia tekevä käyttäjä lisää työvuoron. Voit myös asettaa työntekijän sukunimen näkyväksi työvuorolistalla huolimatta siitä, että hänelle on merkitty myös kutsumanimi. 

     • Järjestä nimettömät vuorot ylimmälle uimaradalle.
     • Järjestä työvuorolistalla vakituiset ennen sijaisia.
     • Kaikki työntekijät saavat vahvistaa/poimia kaikkia suunniteltuja vuoroja.
     • Korvaa työvuorolistoilla asiakkaan nimi yksikön nimellä.
     • Näytä työntekijän sukunimi työvuorolistalla myös silloin, kun työntekijälle annettu kutsumanimi.
     • Sairauslomamerkinnän voi lisätä työvuorolistalta kun valittu kustannuspaikka hyväksymättä.
     • Suunniteltu työvuoro määrää aikaisimman aloitusajan kellokortilla.
     • Sähköpostilla ilmoitus esimiehelle, jos vain tilauksia tekevä käyttäjä lisää työvuoron.
     • Tekstiviestillä työvuoron vastaanottamista yrittäneistä työntekijöistä tieto esimiehelle.
     • Toistuvat vuorot kodistetaan työntekijöille myös paloissa.
     • Toistuvat vuorot vastaavat vahvistettuja vuoroja riippumatta työtehtävästä.
     • Tulosta asiakkaan tarkemmat tiedot työvuorotulosteelle.
     • Tulosta työvuorojen värikoodit työvuorotulosteisiin.
     • Työntekijä jolle tarjottu vuoroa henkilökohtaisesti näkee työkohteessa myös muille samana päivänä tarjotut vuorot ja voi poimia niistä.
     • Työntekijän etunimistä näytetään vain ensimmäinen.
     • Työntekijän sukunimi ensin työvuorolistalla.
     • Työntekijät näkevät työtehtävän lisätiedon nimen sijaan, jos annettu.
     • Viikoittain vaihtuvat työvuorotoiveet.
     • Älä ehdota sairausloman tilalle korvaavia vuoroja työvuorosuunnittelussa.
     • Älä näytä taukoja työvuorosuunnittelussa.
     • Älä tulosta taukoja työvuorotulosteisiin.
     • Älä varoita budjettien ylityksestä laskutusraporteilla tai työvuorosuunnittelussa.

Oletuskirjausnäkymä uudelle työntekijälle

  • Tästä valitaan, annetaanko mahdollisesti uudelle työntekijälle helpotukseksi yksinkertaisempi tuntikirjausnäkymä tai annetaanko sitä lainkaan.


Työvuorojen näkyvyys työntekijöille

  • Tästä valitaan, näkyvätkö työntekijälle vain hänen omat vuoronsa työvuorolistalla, vai myös muiden samalla työkohteella työskentelevien vuorot.


Miten työaikakorvaukset oletusarvoisesti eritellään?

  • Tästä valitaan, mitkä työaikakorvaukset eritellään palkanlaskennan työaikaraporttiin.


Ylityön ohituskoodi kirjauduttaessa ulos

  • Tällä koodilla ohitetaan ylitöiden kirjaus, jolloin ylityötunnit lisätään liukumasaldoon.


Ylityövapaan kirjauskoodi kirjauduttaessa ulos

  • Tällä koodilla merkitään päivä ylityövapaaksi.


Pekkasvapaan kirjauskoodi kirjauduttaessa ulos

  • Tätä koodia käytetään pekkasvapaan kirjaamiseen.


Saldokyselyn koodi

  • Tätä koodia käytetään saldokyselyyn.


Työkohteen esitysmuoto

  • Tästä valitaan, missä järjestyksessä työkohteeseen viitatessa ilmaistaan asiakas, yksikkö ja työkohde.


Auto-Focus tekstikentissä & päivitä

  • Auto-Focus tarkoittaa, että kenttä muuttuu aktiiviseksi syötölle klikkaamatta, kun hiiren osoittimen siirtää sen päälle.

   Päivitä asetus kaikille käyttäjille päivitä-painikkeesta.


Ruokataukosarakkeen nimi

  • Tästä valitaan, miksi ruokataukosaraketta tuntikirjauksessa kutsutaan. Periaatteessa sitä voi käyttää mitä tahansa taukoja varten yrityksen käytäntöjen mukaan.


(Ruoka)taukosarake & päivitä

  • Tästä valitaan, kuinka ruokatauko merkitään ruokataukosarakkeeseen: syötetäänkö siihen esimerkiksi aika vai merkitäänkö rasti. Sen voi myös kytkeä pois käytöstä.

   Päivitä asetus kaikille käyttäjille päivitä-painikkeesta.


Ruokatauko vähennetään automaattisesti

  • Valitse tästä, tapahtuuko tuntikirjauksen yhteydessä automaattinen ruokatauon vähennys työajasta. Ota myös huomioon yksikköjen ja työkohteiden tasojen valinnat ruokatauoista.

   Huomaa, ettei automaattista vähennystä silti tehdä, jos työpäivänä on muita taukoja, ellet muuta tätä Raporttiasetuksista.


Automaattinen ruokatauko koskee työpäiviä joiden pituus yli

  • Tähän syötetään tarvittaessa minimipituus työpäivälle, josta ruokatauko automaattisesti vähennetään.


Ruokatauon oletuspituus

  • Tähän syötetään ruokatauon tavallinen pituus tunteina. Huomaa, että 30min = 0,5h ja 15min = 0,25h.


Ruokatauon poikkeava pituus

  • Tähän syötetään mahdollinen ruokatauon poikkeuspituus ja aikaväli, jolloin se pätee.


Tilinumero ja muita maksutietoja

  • Tässä voidaan muokata yrityksen maksutietoja (mm. TyEL-vakuutusnumero) sekä mahdollista Netvisor-tunnistetta ja -avainta.

   Saat kohdista lisätietoja pitämällä osoitinta kunkin kysymysmerkin yllä. 

Maksatustunnus


TyEL-vakuutusnumero

  • Tähän merkitään TyEL-vakuutusnumero vakuutusilmoitusta varten. Vakuutusnumeron maksimipituus on 11 merkkiä. Ohjeet yli 11 merkin TyEL-vakuutusnumeron tallentamiseen.
  • Jos on tarve päivittää aineistoja vanhalla TyEL-vakuutusnumerolla niin se on joko vaihdettava manuaalisesti korjausaineistoon tai vaihdettava väliaikaisesti asetuksiin takautuvan siirron ajaksi. Koskee Tuntinetin One-click palkanlaskennasta tehtyjä tulorekisteri-ilmoituksia.


Työajan kirjausnäytön tervehdys

  • Tässä kentässä voidaan muokata viestiä, joka näkyy 'muistilapulla' Ajanhallinnan Tuntikirjaus- ja Työkalenteri-välilehdillä.


Lomakalenterin näkyvyys

  • Tästä valikosta voit valita miten lomakalenteri on näkyvissä työntekijöille:
     • Työntekijät eivät näe toisten lomia lainkaan
     • Työntekijät näkevät toistensa lomat
     • Työntekijät näkevät vain muiden samassa yksikössä työskentelevien lomat


Vuosilomapäivä on työntekijän työaikasaldoissa

  • Tässä voi muuttaa vuosilomapäivän mittaa työaikasaldossa, joskaan sitä ei suositella. Yleensä vuosilomapäivän pituus suositellaan laskettavaksi kuten arkipyhäpäivän pituus. Mikäli vuosilomapäivän pituus halutaan laskea työviikon pituus jaettuna kuudella (kuten esim. Vartiointialan TES määrää), se kannattaa määrittää työehtosopimuksen asetuksella Vuosilomapäivän pituus on kuudesosa normaalin työviikon pituudesta. Jos sen sijaan tässä alasvetovalikossa valitsee asetuksen Työviikon pituus jaettuna kuudella, laskutapa astuu voimaan kaikille, työehtosopimuksesta riippumatta.


Palkanlaskentaan välittyvät lomatyypit

  • Tästä valikosta voit valita palkanlaskentaan välittyvät lomatyypit, esimerkiksi liukumavapaan.


Yrityksen oman sivun sisältö

  • Tähän voi syöttää html-muodossa yrityksen oman sivun. Se näkyy Ajanhallinnan Yrityksen oma sivu -välilehdellä.

   Lisäohjeita Yrityksen oman sivun käyttöön ohjeessa Yrityksen oma sivu.


Lisätiedot laskulle

  • Tähän voidaan syöttää lisätietoja lähetettäviin laskuihin, esimerkiksi yrityksen käyttämän perintätoimiston vaatimat klausuulit.


Lomatyypit

  • Lomatyypit saat auki klikkaamalla viereisen palkin (+) -kuvaketta. Lomatyypit -osiosta avautuu yritykselläsi käytettävissä olevat lomatyypit. Voitte tarpeen mukaan nimetä lomatyyppejä paikallisen termistönne mukaiseksi. "Valittavissa tuntikirjausnäytöllä"-sarakkeella valitut lomatyypit ovat saatavilla työntekijän omalla tuntikirjausnäkymällä. Rajaus ei vaikuta "Omat lomasuunnitelmat"-välilehdellä käytettävissä oleviin lomatyyppeihin, jos alla oleva "Rajoitetut lomatyypit myös lomien suunnittelussa" -asetus ei ole päällä.


Rajoitetut lomatyypit myös lomien suunnittelussa

  • Koskevatko tuntikirjausten lomatyyppien rajoitukset myös lomien suunnittelua.Sallitut sairauslomatyypit

  • Valitse työajankirjauksessa käytettävissä olevat sairauslomatyypit:
     • Aikaisempi sairaus uusiutuu
     • Ammattitauti
     • Lapsen sairaus
     • Sairaana omalla ilmoituksella
     • Sairausloma
     • Työtapaturma
     • Vapaa-ajan tapaturma


Salasana-kenttä

  • Muutoksia tallentaessa, on varmuudeksi syötettävä vielä tähän kenttään salasana. Tämän jälkeen voidaan muutokset tallentaa painamalla Tallenna-painiketta.


Yli tai alle 11 merkin TyEL-vakuutusnumeron tallentaminen

Esimerkiksi Tapiolan vakuutusnumero on muotoa 380-540xxxxxx-x.

Tämä merkitään ilman 380- alkua ja merkitsemällä vain kahden seuraavan numeron jälkeen väliviivan 54-0xxxxxxx.

Jos taas vakuutusnumero on muotoa 44-12345 niin esitetään tämä sähköisessä muodossa 44-00012345 eli viivan jälkeen lisätään tarpeeksi nollia jotta vaadittu 11 merkkiä saavutetaan.

Elon ohjeita TyEL-tietojen sähköiseen ilmoittamiseen:  kk-tekniikka ja vuositekniikka.


Kellokorttiasetukset

Yrityksen perustiedoissa on useita kellokorttien asetuksia. Nämä on käyty läpi ohjeessa Leimausasetusten tekeminen Tuntinetissä - Kellokorttiasetukset perusasetuksissa.


Tekstiviestipalvelun kytkentä Tuntinettiin

Viestinvälityksen palveluntarjoajia on mm. Kuulalaakeri.fi, LinkMobility.fi ja TextMagic.com, ja kytkentä täytyy tehdä sekä Tuntinetin että viestinvälittäjän puolelle. Kun olette valinneet tekstiviestien välityspalvelun tarjoajan,

olkaa yhteydessä asiakaspalveluumme tekstiviestitoimintojen kytkemiseksi.

Lisää kenttiin Tekstiviestipalvelun käyttäjätunnus ja Tekstiviestipalvelun salasana tekstiviestipalvelun tunnukset, mitkä saat tekstiviestipalvelun tarjoajalta.

Jos käytössänne on TextMagic, huomaa että tarvitset ""API v2 keys""-välilehden alta löytyvät tunnukset.


Mitä uutta Tuntinetissä?

Mitä uutta Tuntinetissä-välilehdellä voi tarkastella, mitä uusia ominaisuuksia, täsmennyksiä ja muutoksia Tuntinettiin on tehty viime aikoina. Siellä voi myös nähdä muutoslokin, joka sisältää Tuntinetin päivityshistorian. Välilehdellä on myös mahdollista lähettää kirjallisia lisätietopyyntöjä tai muita kysymyksiä asiakaspalveluumme. 

Mitä uutta Tuntinetissä päivittyy noin kerran kuukaudessa sekä suurten päivitysten yhteydessä.