Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Leimauslaitteesta riippumatta asetukset ovat melko identtiset Tuntinetin puolella. Kunhan leimaus pystytään yksiselitteisesti yhdistämään työntekijään ja työkohteeseen, niin ei ongelmia pitäisi tulla. Jos samaa koodia käytetään useammalla työntekijällä, leimausta ei pysty kohdistamaan yksittäiseen työntekijään eikä leimaus onnistu. Sama koodi voi olla käytössä useammalla työkohteella, mutta tällöin työntekijän on valittava mihin näistä työkohteista leimaus kohdistuu (paitsi jos työntekijälle on valittu oletuskohde).

...

Työkohteen leimauskohteet saadaan näkyville mobiilileimauksessa, jos työkohteelta on valittu "Mobiilileimaussovellukseen näkyviin: työajanseurantakohteiden valinta" -asetus. Leimauskohteen listassa näkyy vain niiden työkohteiden leimausvaihtoehdot, joiden osalta kyseinen asetus on aktivoitu.

...

Jos mobiilileimauksen yhteydessä halutaan mahdollistaa kululajien syöttäminen, kululajien valinta voidaan aktivoida "Mobiilileimaussovellukseen näkyviin: kulukirjausvaihtoehdot" -asetuksella. Kululajilistassa näkyy sellaisten työkohteiden kululajit, joiden asetuksista kyseinen valinta on aktivoitu.

...

Sähköisen tunnisteen sisältävässä Valtti -kortissa on UID-siru jonka leimauspääte lukee. Tätä UID-sirun tunnistetta ei lue kortissa vaan tämä tulee pyytää tilaajavastuu.fi:ltä tai tehdä leimaus kortilla leimauslaitteeseen ja poimia tunniste sähköposti-ilmoituksesta jonka Tuntinetti lähettää virheellisestä leimauksesta tai virheellisten leimausten excelistä jonka saa Palkanlaskennan työaikaraportit-välilehdeltä (punainen kellotaulupainike).Image Removed


QR -koodi

QR -koodit luodaan yleensä itse (esim. osoitteessa www.qr-koodit.fi/generaattori), jolloin koodin voi joko päättää itse tai sitten voi käyttää työkohteella/työntekijällä mahdollisesti valmiina olevaa tunnistetta. Koska QR -koodi luodaan itse, se voi sisältää sekä numeroita että kirjaimia eikä sen pituutta ole suoranaisesti rajoitettu.

...

  • Leimausten yhteydessä pyöristyssääntö haetaan ensisijaisesti leimausten työkohteen yksiköstä. Tämä tapahtuu, kun leimaus kohdistuu oikealle työkohteelle.Ylityön/ylipitkän päivän ohituskoodi kirjauduttaessa ulos

  • Tällä koodilla ohitetaan ylityön kirjaus tai ylipitkän päivän katkaisu, tällöin tunnit menevät liukumasaldoon.

Image ModifiedYlityön kirjauskoodi kirjauduttaessa ulos

  • Tällä koodilla ylimenevät tunnit merkitään ylityöksi.

Image ModifiedYlityönä korvattavat lisät ja ylityöttyypit

  • Valitse tästä lisät ja ylityöt, joita käytetään ylityön kirjauskoodin kanssa.

Image ModifiedYlityövapaan kirjauskoodi kirjauduttaessa ulos

  • Tällä koodilla päivä merkitään ylityövapaaksi.

Image ModifiedVapaana korvattavat lisät

  • Valitse tästä lisät, joita käytetään ylityövapaan kirjauskoodin kanssa.

Image ModifiedLisä- ja ylityöt joiden perusosat korvataan vapaana

  •  Valitse tästä ne lisä- ja ylityöt, joiden perusosat korvataan vapaana eli ylityötyypit, joita käytetään ylityövapaan kirjauskoodin kanssa.
Pekkasvapaan kirjauskoodi kirjauduttaessa ulos

  • Tällä koodilla merkitään pekkasvapaa.

Image ModifiedSairaspäivän kirjauskoodi kirjauduttaessa ulos

  • Tällä koodilla päivä merkitään sairaspäiväksi.

Image ModifiedSaldokyselyn koodi

  • Tällä koodilla näet tämänhetkisen saldosi.

Image ModifiedKellokorttileimaukset pyöristetään

  • Määrittää kuinka paljon ja miten pyöristys vaikuttaa leimaukseen.Kellokorttileimausten poikkeava pyöristys

  • Tässä kohdassa voi määrittää vaihtoehtoiden pyöristyssääntö, joka pyöristää leimauksen joko seuraavaan puoleen tuntiin tai tasatuntiin kun leimausaika ylittää tasatunnin valitulla ajalla.

Image Modified