Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työkohdekohtainen leimauslaite voidaan liittää useampaan työkohteeseen Tuntinetissä, jolloin työkohde valitaan kirjausta tehtäessä laitteesta riippuen joko valintalistalta tai näppäinkoodilla. Yhdelle työkohteelle voi erikoistapauksissa olla myös useampi leimauslaite esimerkiksi jos on useampi sisäänkäynti vaikkapa tehdas- tai varastohalliin, ja kullakin sisäänkäynnillä halutaan tarjota mahdollisuus leimata samoihin työtehtäviin. 

Excerpt IncludeVelhotVelhotnopaneltrueHaluttua aihetta tai ongelmaa voi myös hakea alla olevalla hakukentällä.

...